Περιοχή Αεροδρομίου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Day

24 Απριλίου, 2018