Περιοχή Αεροδρομίου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Day

1 Αυγούστου, 2018