Περιοχή Αεροδρομίου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Day

29 Νοεμβρίου, 2018