Περιοχή Αεροδρομίου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Ημέρα

29 Νοεμβρίου, 2018