Περιοχή Αεροδρομίου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Day

24 Μαΐου, 2018