Περιοχή Αεροδρομίου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Tag

Αεροδρόμιο Μακεδονία