Περιοχή Αεροδρομίου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Day

23 Οκτωβρίου, 2017